Tävlingskommittén

Tävlingskommittén i Skolornas matematiktävling består av:

  • Mats Boij, Kungliga tekniska högskolan
  • Axel Hultman, Linköpings universitet
  • Thomas Kragh, Uppsala universitet
  • Peter Kumlin, Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
  • Jana Madjarova (ordf), Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
  • Victor Ufnarovski, Lunds universitet/Lunds tekniska högskola
  • Paul Vaderlind, Stockholms universitet
  • Frank Wikström, Lunds universitet/Lunds tekniska högskola
  • Lars-Daniel Öhman, Umeå universitet